Thiết bị thanh lý

Thanh lý lô chân không cho máy xeo khổ nhỏ

Bootstrap Slider

Dải định lượng: 20-110 g/cm2, Tốc độ: 100-400 m/min, dùng cho máy xeo có khổ giấy 1850 mm tại trục cuộn

 
– Đường kính lô 700mm (693.100 mm)
 
– Khổ lô 2100 mm (vỏ bằng đồng )
 
– Khoảng cách tâm trục (bearing to bearing): 2600 mm
 
– Trọng lượng: 3000 kg
 
– Tổng chiều dài: 4280 mm
 
Có một vỏ lô dự phòng (vỏ bằng đồng) nặng 815 kg
phone +84 982700976