Kỹ thuật sản xuất bột giấy
KHAI THÁC TIỀM NĂNG CỦA SUNFUA NASTRI TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT SUNFATS

KHAI THÁC TIỀM NĂNG CỦA SUNFUA NASTRI TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT SUNFATS

KHAI THÁC TIỀM NĂNG CỦA SUNFUA NASTRI TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT SUNFATS 29/03/2018 KHAI THÁC TIỀM NĂNG CỦA SUNFUA NASTRI TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT SUNFATS 638

Việc làm giảm các chất thải khí trong công nghiệp sản xuất bột sunfát dẫn đến sự gia tăng độ sunfua của dịch trắng và những thành tựu đạt được trong lĩnh vực này có thể là nguồn gốc...

Xử lý sơ bộ mảnh bằng dịch xanh có thể làm tăng hiệu suất sản xuất bột Kraft

Xử lý sơ bộ mảnh bằng dịch xanh có thể làm tăng hiệu suất sản xuất bột Kraft

Xử lý sơ bộ mảnh bằng dịch xanh có thể làm tăng hiệu suất sản xuất bột Kraft 29/03/2018 Xử lý sơ bộ mảnh bằng dịch xanh có thể làm tăng hiệu suất sản xuất bột Kraft 486

Theo ông Brian McClay, người đứng đầu TerraChoice Market Service Inc, một công ty tư vấn năng lực cạnh tranh có trụ sở đặt tại Montreal thì sự sụt giảm nguồn cung bột giấy từ Indonesia là nhân tố...

phone +84 982700976