Góc kỹ thuật
 Thiết bị xử lý nước thải DAF mới được đầu tư tại Bình An

Thiết bị xử lý nước thải DAF mới được đầu tư tại Bình An

 Thiết bị xử lý nước thải DAF mới được đầu tư tại Bình An 30/03/2018  Thiết bị xử lý nước thải DAF mới được đầu tư tại Bình An 543

Ngày 01.04.2008 vừa qua, nhà máy Giấy Bình An thuộc Công ty cổ phần Giấy Tân Mai đã đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải DAF (Dissolve Air Flotation) công suất 7.000 m3 nước...

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất Giấy và bột giấy

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất Giấy và bột giấy

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất Giấy và bột giấy 30/03/2018 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất Giấy và bột giấy 454

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát chất lượng nước thải của các nhà máy sản xuất Giấy và bột giấy và quy định giá trị giới hạn của các thông số, nồng độ của các chất ô nhiễm...

VAI TRÒ CỦA HÓA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG CÔNG NGHỆ KHỬ MỰC TUYỂN NỔI

VAI TRÒ CỦA HÓA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG CÔNG NGHỆ KHỬ MỰC TUYỂN NỔI

VAI TRÒ CỦA HÓA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG CÔNG NGHỆ KHỬ MỰC TUYỂN NỔI 30/03/2018 VAI TRÒ CỦA HÓA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG CÔNG NGHỆ KHỬ MỰC TUYỂN NỔI 304

ĐẶT VẤN ĐỀ: Khử mực tuyển nổi là phương pháp thông dụng để tách loại mực từ giấy loại. Hiện nay phương pháp này đã trở thành mấu chốt công nghệ - kinh tế tại nhiều nhà máy sản xuất...

Giấy Tái Chế Là Lựa Chọn Đúng Nhất Để Bảo Vệ Môi Trường

Giấy Tái Chế Là Lựa Chọn Đúng Nhất Để Bảo Vệ Môi Trường

Giấy Tái Chế Là Lựa Chọn Đúng Nhất Để Bảo Vệ Môi Trường 30/03/2018 Giấy Tái Chế Là Lựa Chọn Đúng Nhất Để Bảo Vệ Môi Trường 474

Sản xuất giấy từ giấy đã dùng nhìn chung là sạch hơn và hiệu quả hơn là sản xuất giằy từ gỗ, vì việc tách xơ sợi và tẩy trắng đã được làm trước đó. Nghĩa là sử dụng ít năng lượng,...

ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC XƠ SỢI ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA GIẤY

ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC XƠ SỢI ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA GIẤY

ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC XƠ SỢI ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA GIẤY 29/03/2018 ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC XƠ SỢI ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA GIẤY 2549

Các kích thước xơ sợi đóng một vai trò then chốt trong sự phát triển của rất nhiều tính chất giấy, đặc biệt là độ bền của chúng và đóng góp tới các tính chất độ đục và các tính chất...

Nguyên nhân và cơ chế của hiện tượng bóc sợi

Nguyên nhân và cơ chế của hiện tượng bóc sợi

Nguyên nhân và cơ chế của hiện tượng bóc sợi 29/03/2018 Nguyên nhân và cơ chế của hiện tượng bóc sợi 620

Tại sao có hiện tượng bóc sợi thường xuất hiện trong công nghệ in Offset?

Những Yều Cầu Cho Việc Cải Thiện Khả Năng Chạy Máy Ở Máy Xeo Giấy Và Quá Trình In

Những Yều Cầu Cho Việc Cải Thiện Khả Năng Chạy Máy Ở Máy Xeo Giấy Và Quá Trình In

Những Yều Cầu Cho Việc Cải Thiện Khả Năng Chạy Máy Ở Máy Xeo Giấy Và Quá Trình In 29/03/2018 Những Yều Cầu Cho Việc Cải Thiện Khả Năng Chạy Máy Ở Máy Xeo Giấy Và Quá Trình In 933

Ngành sản xuất giấy vẫn tiếp tục nỗ lực không ngừng tăng nhằm tăng năng suất. Những dây chuyền sản xuất không mang lại lợi nhuận hoặc nếu có cũng rất ít sẽ không còn dùng được bao lâu...

Nhựa thông trong kỹ thuật gia keo bề mặt cho giấy

Nhựa thông trong kỹ thuật gia keo bề mặt cho giấy

Nhựa thông trong kỹ thuật gia keo bề mặt cho giấy 29/03/2018 Nhựa thông trong kỹ thuật gia keo bề mặt cho giấy 827

Sử dụng keo nhựa thông để gia keo trực tiếp cho giấy là một trong những phương pháp truyền thống lâu đời nhất. Kể từ khi được Moris Iling phát minh ra từ năm 1807 đến nay, keo nhựa thông vẫn...

phone +84 982700976