Dịch vụ
Nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ - yêu cầu bức thiết với các nhà máy giấy

Nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ - yêu cầu bức thiết với các nhà máy giấy

Nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ - yêu cầu bức thiết với các nhà máy giấy 21/10/2020 Nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ - yêu cầu bức thiết với các nhà máy giấy 234

Thưa quý khách hàng, sản xuất bột giấy và giấy được đánh giá là một ngành tiêu thụ nhiều tài nguyên điện, nước, nguyên vật liệu. Một số nhà máy đã hoạt động nhưng chưa đạt công suất...

Tư vấn kỹ thuật đảm bảo sự hiệu quả cho các dự án đầu tư mới sản xuất bột giấy và giấy

Tư vấn kỹ thuật đảm bảo sự hiệu quả cho các dự án đầu tư mới sản xuất bột giấy và giấy

Tư vấn kỹ thuật đảm bảo sự hiệu quả cho các dự án đầu tư mới sản xuất bột giấy và giấy 21/10/2020 Tư vấn kỹ thuật đảm bảo sự hiệu quả cho các dự án đầu tư mới sản xuất bột giấy và giấy 223

Th­ưa Quý khách hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu bột giấy và giấy trong nước và phục vụ xuất khẩu, nhiều nhà máy mới đã, đang và sẽ được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước. Do quy trình...

Dịch vụ hủy tài liệu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Dịch vụ hủy tài liệu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Dịch vụ hủy tài liệu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam 30/03/2018 Dịch vụ hủy tài liệu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam 428

Thưa Quý khách hàng, bảo mật thông tin của các văn bản, tài liệu lưu trữ là vấn đề quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình hoạt động. Khi có yêu cầu tiêu hủy,...

Sản xuất thử nghiệm giúp giảm chi phí và đảm bảo thành công cho doanh nghiệp

Sản xuất thử nghiệm giúp giảm chi phí và đảm bảo thành công cho doanh nghiệp

Sản xuất thử nghiệm giúp giảm chi phí và đảm bảo thành công cho doanh nghiệp 30/03/2018 Sản xuất thử nghiệm giúp giảm chi phí và đảm bảo thành công cho doanh nghiệp 217

Thưa quý khách hàng, ngành giấy là một ngành công nghiệp hết sức đặc thù bao gồm nhiều công đoạn kỹ thuật vô cùng phức tạp. Các thiết bị máy móc kỹ thuật giấy ngày nay phải đảm bảo hoạt...

phone +84 982700976