Công nghệ xử lý môi trường
 Thiết bị xử lý nước thải DAF mới được đầu tư tại Bình An

Thiết bị xử lý nước thải DAF mới được đầu tư tại Bình An

 Thiết bị xử lý nước thải DAF mới được đầu tư tại Bình An 30/03/2018  Thiết bị xử lý nước thải DAF mới được đầu tư tại Bình An 532

Ngày 01.04.2008 vừa qua, nhà máy Giấy Bình An thuộc Công ty cổ phần Giấy Tân Mai đã đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải DAF (Dissolve Air Flotation) công suất 7.000 m3 nước...

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất Giấy và bột giấy

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất Giấy và bột giấy

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất Giấy và bột giấy 30/03/2018 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất Giấy và bột giấy 443

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát chất lượng nước thải của các nhà máy sản xuất Giấy và bột giấy và quy định giá trị giới hạn của các thông số, nồng độ của các chất ô nhiễm...

phone +84 982700976