Công nghệ tái chế giấy
VAI TRÒ CỦA HÓA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG CÔNG NGHỆ KHỬ MỰC TUYỂN NỔI

VAI TRÒ CỦA HÓA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG CÔNG NGHỆ KHỬ MỰC TUYỂN NỔI

VAI TRÒ CỦA HÓA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG CÔNG NGHỆ KHỬ MỰC TUYỂN NỔI 30/03/2018 VAI TRÒ CỦA HÓA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG CÔNG NGHỆ KHỬ MỰC TUYỂN NỔI 259

ĐẶT VẤN ĐỀ: Khử mực tuyển nổi là phương pháp thông dụng để tách loại mực từ giấy loại. Hiện nay phương pháp này đã trở thành mấu chốt công nghệ - kinh tế tại nhiều nhà máy sản xuất...

Giấy Tái Chế Là Lựa Chọn Đúng Nhất Để Bảo Vệ Môi Trường

Giấy Tái Chế Là Lựa Chọn Đúng Nhất Để Bảo Vệ Môi Trường

Giấy Tái Chế Là Lựa Chọn Đúng Nhất Để Bảo Vệ Môi Trường 30/03/2018 Giấy Tái Chế Là Lựa Chọn Đúng Nhất Để Bảo Vệ Môi Trường 447

Sản xuất giấy từ giấy đã dùng nhìn chung là sạch hơn và hiệu quả hơn là sản xuất giằy từ gỗ, vì việc tách xơ sợi và tẩy trắng đã được làm trước đó. Nghĩa là sử dụng ít năng lượng,...

phone +84 982700976