Công nghệ xử lý môi trường

Thiết bị xử lý nước thải DAF mới được đầu tư tại Bình An

date 30/03/2018 view 520
Ngày 01.04.2008 vừa qua, nhà máy Giấy Bình An thuộc Công ty cổ phần Giấy Tân Mai đã đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải DAF (Dissolve Air Flotation) công suất 7.000 m3 nước thải/ngày đêm do Công ty Krofta (Ấn Độ) thiết kế và chế tạo.

Nước thải của các máy xeo giấy được tập trung về 1 bể chứa, sau đó được đưa vào hệ thống DAF với một lượng polymer sử dụng là 1,5 g/m3 nước thải. Nước thải sau xử lý tại chỉ tiêu TSS nhỏ hơn 50 mg/l (giảm hơn 90 %), hàm lượng BOD và COD giảm hơn 50%. Lượng nước tái sử dụng khoảng 60% sau khi xử lý dùng để rửa lưới và pha loãng bột.

Với hệ thống DAF mới được vận hành này, toàn bộ bột mịn và chất độn (CaCO3) được thu hồi triệt để và tái sử dụng. Tiêu hao bột/giấy tại nhà máy giấy Bình An giảm đáng kể (thấp hơn 0,8 tấn bột/tấn giấy).

Dự kiến trong thời gian tới, Công ty cổ phần Giấy Tân Mai sẽ tiếp tục đầu tư thêm một vài hệ thống DAF nữa cho các dây chuyền máy xeo 1, 2, 3 tại Tân Mai để tận thu, tái sử dụng bột, chất độn, nước trắng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

phone +84 982700976